Polityka Prywatności

Podstawowe definicje

„Witryna” oznacza w dalszym tekście witrynę internetową https://allaboutparenting.pl

„Administrator”- osoba lub zespół zajmująca/y się administrowaniem witryną.

„Usługa” oznacza każdą usługę oferowaną przez Witrynę, oraz/lub każdy jej moduł lub składnik.

„Użytkownik” oznacza w dalszym tekście każdą osobę, która która odwiedza, lub uzyskuje dostęp do Witryny, która stwarza sobie konto na Witrynie, lub która pragnie korzystać w jakikolwiek sposób, lub skutecznie korzysta z Usługi.

Postanowienia ogólne

Operatorem Witryny www.allaboutparenting.pl jest All About Parenting, Inc. 188 Grand Street, Unit #150 New York, NY 10013.

Poprzez zarejestrowanie się Użytkownik akceptuje w całości i bezwarunkowo postanowienia niniejszych Warunków i zgadza się na korzystanie z Usługi w ścisłej z nimi zgodności. Brak zgody na niniejsze Warunki korzystania, lub którekolwiek z ich postanowień takich, jakie zostały sformułowane w niniejszym dokumencie pociąga za sobą natychmiastowy obowiązek Użytkownika do zaprzestania wchodzenia na Witrynę. Kontynuowanie wchodzenia na Witrynę i odwiedzania jej, którejkolwiek z jej stron, oraz/lub korzystanie z Usługi, jak i z jakiegokolwiek jej składnika stanowi całkowite i bezwarunkowe wyrażenie zgody na Warunki korzystania oraz na każde z ich postanowień.

Ochrona danych o charakterze osobowym

Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

All About Parenting, Inc. jest zobowiązana do administrowania w sposób zabezpieczony i jedynie na potrzeby wymienionych celów, danymi osobowymi dostarczonymi przez Użytkowników witryny www.allaboutparenting.pl.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że dane osobowe, jakich dostarczają są przetwarzane w celu zapewnienia przez Administratora Witryny najlepszej jakości usług internetowych, usług reklamowych, marketingowych i reklamowych, statystycznych i/lub dostarczania towarów i usług.

Gromadzone przez nas dane o charakterze osobowym:

 • Nazwisko
 • imię
 • e-mail
 • nr telefonu
 • miejscowość
 • liczba dzieci
 • IP

Sposób gromadzenia danych o charakterze osobowym:

 • Poprzez wypełnienie przez użytkowników formularzy subskrypcji obecnych na stronach witryny www.allaboutparenting.pl – formularze subskrypcji przewidziane są z polem zaznaczenia wyrażenia zgody na warunki przed dokonaniem subskrypcji, a subskrypcja nie zostanie dokonana jeśli użytkownik nie zaakceptuje warunków.

Okres gromadzenia danych o charakterze osobowym:

 • Dane abonentów przechowywane są w systemach administrowania listy abonentów i klientów do czasu, kiedy abonent wypisze się z listy, bezpośrednio poprzez możliwości oddane do dyspozycji przez system (link w mailach, jakie od nas otrzymuje), lub kiedy pisemnie złoży prośbę o wymazanie/modyfikację danych kierując ją na nasze adresy kontaktu elektronicznego, przy czym jego wniosek zostanie przetworzony w terminie 72 godzin od chwili jego przyjęcia.

Cel gromadzenia danych o charakterze osobowym:

 • Na potrzeby przesyłania do abonentów/użytkowników informacji o bezpłatnych treningach z zakresu parentingu (filmy wideo, artykuły, szkolenia online)
 • Na potrzeby informowania abonentów i użytkowników w związku z wydarzeniami o charakterze logistycznym (w przypadku wydarzeń związanych z parentingiem – miejscu wydarzenia, godzinie rozpoczęcia, wiadomościami przypominającymi…)
 • Na potrzeby przesyłania do abonentów informacji o ofertach produktów i usług w zakresie parentingu (zajęcia online, szkolenia, dvd, cd, książki)

Przesyłanie danych o charakterze osobowym osobom trzecim:

 • Dane mogą być przesyłane osobom trzecim, osobom fizycznym i/lub prawnym, dostawcom usług dla firmy All About Parenting, Inc. oraz marek i produktów, jakie ona posiada: usług marketingowych, PR, promowania, administrowania listą abonentów i klientów, przez platformy online (na przykład: Google, Facebook, Instagram, EventBrite, ActiveCampaign, Zappier, Kajabi, itd.) dostawcom usług księgowych, usług prawnych, usług pocztowych, itd., lecz nie wyczerpująco, bez ich upubliczniania za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach jak i przypadków, dla których samo świadczenie usługi tego wymaga.

Gdzie przechowywane są i administrowane dane o charakterze osobowym:

 • Na platformie autorespondera – obecnie „Active Campaign”
 • Na platformie CRM (Customer Relationship Manager) – obecnie „Active Campaign”
 • na platformie fakturowania, raportowania i zarządzania zamówieniami – obecnie „Stripe”
 • na platformie dostarczania produktów /usług online – obecnie „Kajabi”
 • w systemie księgowym – obecnie „WinMentor”

Polityka cookies

Czym są cookies?

Cookies to fragmenty tekstu umieszczone w Państwa komputerze przez witryny, które odwiedzacie. Ta technologia automatycznego przechowywania danych jest bardzo rozpowszechniona i używana jest na potrzeby gromadzenia informacji, także co do rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego, strony źródłowej, nazwy domeny z jakiej gość połączył się z witryną www.allboutparenting.pl, co ma na celu zrozumienie w jaki sposób goście korzystają z tej strony web. „Cookies” pomagają nam dostosować treść witryny sieci na podstawie Państwa potrzeb.

Jak i dlaczego używamy cookies?

Używamy cookies w celu poprawienia korzystania i funkcjonalności naszej witryny, oraz w celu lepszego zrozumienia sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z tej witryny, oraz z oferowanych przez nią usług. Przechowywanie cookies na Państwa komputerze daje nam łatwe i odpowiednie narzędzie na potrzeby personalizowania lub polepszania wyświetlania naszej Witryny u Państwa oraz, że kolejna wizyta będzie przyjemniejsza.

Jak mogę zmienić swoje ustawienia cookies?

Możecie w każdej chwili zmienić swoje ustawienia cookies (na przykład tak, żeby być powiadamianym, kiedy cookies wysyłane są do waszego komputera). Kiedy to zrobicie, należy wziąć pod uwagę, że stać się może tak, że nasza witryna będzie się gorzej wyświetlała.

Jakiego typu Cookies są używane?

Kiedy odwiedzacie tę witrynę, używane są następujące rodzaje cookies:

 1. Niezbędne cookiesSą to cookies ściśle niezbędne dla funkcjonowania witryny web. Bez tych cookies, witryna nie będzie prawidłowo funkcjonowała.
 2. Funkcjonalne cookiesSą to cookies, jakie posiadają ustawienia mające na celu polepszenie funkcjonalności witryny i sposobu wyświetlania jej u Państwa. Na przykład cookies, które zapamiętują treść, jaką już przeglądaliście wcześniej na tej witrynie. W związku z tym posługiwanie się funkcjonalnymi cookies pozwala nam zaoferować wam treść dostosowaną do waszych zainteresowań. Możemy także posługiwać się cookies w celu blokowania dostępu nieletnim użytkownikom do pewnych funkcjonalności.
 3. Cookies witryny
  Są to cookies stworzone przez tę witrynę i mogą być odczytywane jedynie przez tę witrynę.
 4. Cookies stron trzecichSą to cookies stworzone przez strony trzecie, których używamy na potrzeby różnych usług (na przykład analiza lub reklama witryny web).

Lista cookies używanych na tej witrynie web.

W dalszym ciągu tekstu znajdziecie klasyfikację i opis niektórych cookies używanych na tej witrynie web:

First Party Cookies

Nazwa: Google Analytics

Cel: Te cookies są używane w celu zbierania informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny. Wykorzystujemy te informacje na potrzeby tworzenia raportów i uzyskania pomocy w ulepszaniu witryny. Cookies zbierają informacje anonimowo, wraz z liczbą odwiedzających witrynę i odwiedzanymi stronami.

Komentarz: Google będzie wykorzystywało te informacje w celu oceny wykorzystywania przez was witryny, opracowywania raportów dotyczących aktywności na witrynie na potrzeby operatorów witryny i dostarczania innych usług związanych z aktywnością witryny oraz wykorzystywaniem Internetu. Google może przesyłać te informacje stronom trzecim w przypadku, kiedy konieczne jest wykonywanie tych czynności jest wymagane przez prawo, lub w przypadku, kiedy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło waszego IP z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możecie nie zgadzać się na posługiwanie się cookies poprzez wybór odpowiednich ustawień w waszej przeglądarce, prosimy przy tym o zwrócenie uwagi na fakt, że jeśli to uczynicie możliwe, że nie będzie można w pełni korzystać z funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny zgadzacie się z przetwarzaniem waszych danych przez Google w sposób i w celu wyżej wymienionych. Więcej możecie dowiedzieć się na temat cookies Google odwiedzając Politykę poufności Google.

Third Party Cookies

Nazwa: Facebook Social Plug Ins

Cel: Tego typu cookies używane są na witrynach web, które zawierają link typu Udostępnij na Facebooku. Są one używane w celu przypominania danych logowania na Facebooku tak, abyście nie musieli wprowadzać tych danych za każdym razem kiedy używacie funkcji Facebook Connect w celu logowania się. W celu uzyskania większej ilości informacji odwiedźcie Facebook.

Nazwa: Facebook Ads

Tego typu cookies używane są w celach reklamowych, tak abyśmy mogli informować na bieżąco odwiedzających w sprawie nowych projektów, usług czy naszych produktów.

Nazwa: Google Adwords

Cel: Tego typu cookies używane są w celach reklamowych, tak abyśmy mogli informować na bieżąco odwiedzających w sprawie nowych projektów, usług czy naszych produktów.

Nazwa: VWO

Cel: Tego typu cookies są używane na potrzeby zbierania informacji o sposobie, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny w celu zoptymalizowania doświadczenia użytkownika.

Nazwa: KissMetrics

Cel: Tego typu cookies są używane na potrzeby zbierania informacji o sposobie, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny. Wykorzystujemy te informacje w celu tworzenia raportów i w celu ulepszenia naszej witryny. Cookies zbierają informacje anonimowo, wraz z liczbą odwiedzających witrynę i odwiedzanymi stronami.

Nazwa: Hotjar

Cel: Tego typu cookies są używane na potrzeby zbierania informacji o sposobie, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny w celu zoptymalizowania sposobu korzystania z Witryny użytkownika.

Warunki

Informacje, usługi, produkty, zobowiązania, tematy warsztatów i materiały z naszych Witryn dostarczane są „jako takie” i bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Odmawiamy udzielana jakichkolwiek gwarancji tak wyraźnych jak dorozumianych, odnoszących się, lecz nie wyczerpująco, do zakładanej skuteczności podawanych przykładów czy strategii sukcesu wymienianych na tej witrynie, jak i tych, jakie są zawarte w naszych produktach, albo wytworach uczestników organizowanych przez nas wydarzeń. Jedynym wyjątkiem są gwarancje zadowolenia i doprowadzenia do końca, wymienione w jasny sposób na naszych Witrynach. Ani my, ani nikt z naszych licencjodawców czy dostawców nie gwarantuje, że funkcje zawarte w naszych witrynach będą nieprzerywane lub bezbłędne, że usterki będą usuwane, albo że Witryny bądź serwer, jaki je udostępnia jest zweryfikowany na obecność wirusów, lub innych szkodliwych elementów. Ani my, ani nikt z naszych licencjodawców czy dostawców nie gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do korzystania i wyników korzystania z usług, produktów, informacji lub materiałów na tej witrynie w zakresie ich poprawności, odpowiedniego poziomu, niezawodności, itd. To Państwo (a nie my, czy nikt z naszych licencjodawców czy dostawców) ponosicie całkowity koszt wszystkich niezbędnych operacji serwisowania, napraw, lub poprawek Państwa systemu. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na wyłączenie ani ograniczenie domyślnych odpowiedzialności za szkody uboczne i wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Państwa jako Użytkownika. Jesteśmy stroną i nie monitorujemy żadnych transakcji pomiędzy użytkownikami i dostawcami produktów, lub usług będącymi osobami trzecimi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator Witryny ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany nie ponosi odpowiedzialności, ani nie daje gwarancji za treść jakiejkolwiek Witryny, albo za jakąkolwiek treść oferowaną przez Użytkowników. Administrator Witryny dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom i wiarygodność Witryny i będzie dokładał starań, żeby korygować błędy i zaniedbania tak szybko, jak to możliwe.

Administrator Witryny nie oferuje żadnego rodzaju gwarancji ani odpowiedzialności za Treść Witryny i w żadnym przypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody, jakie mogłyby wynikać z korzystania z jakiejkolwiek części, filmu, modułu Treści na Witrynie, lub z braku możliwości korzystania z nich, niezależnie od przyczyn, lub z powodu błędnego rozumienia któregokolwiek z postanowień Treści Witryny.

Użytkownicy rozumieją i zgadzają się z tym, że dostarczanie Usługi może zostać dotknięte różnymi obiektywnymi okolicznościami, oraz, że wszelkie usługi oferowane za pośrednictwem Witryny są oferowane na zasadzie „jak widać” („as is”) oraz w miarę dostępności („as available”) a Użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. W związku z tym Administrator Witryny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności ani w związku z jakąkolwiek informacją czy danymi w Treści Witryny, włącznie, lecz nie wyczerpująco, dotyczącymi tekstu, obrazów, filmów wideo, awatarów, blogów, czy jakichkolwiek innych czynności związanych z jej używaniem, a także w związku z jakimkolwiek skutkiem prawnym, który z nich wynika.

Zasada poufności i braku konkurencji

Użytkownicy naszych Witryn rozumieją, że narzędzia, procesy, strategie, materiały i informacje na naszych witrynach są chronione prawem autorskim i prawem własności, w związku z Użytkownicy zobowiązują się do nienagrywania, reprodukowania, rozpowszechniana, powielania naszych informacji w jakikolwiek sposób bez naszej pisemnej zgody. Każde nieupoważnione użycie lub rozpowszechnianie naszych koncepcji, Witryn, materiałów i innych materiałów chronionych prawem własności intelektualnej przez was lub waszych przedstawicieli jest zabronione i będzie skutkowało domaganiem się pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Data aktualizacji: 28.11.2021r.

Shopping Basket