Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2023 r.


Nasz cel i kim jesteśmy

Celem niniejszej Informacji o ochronie prywatności jest opisanie, w jaki sposób All About Parenting, Inc., nasze spółki zależne i nasze międzynarodowe oddziały (dalej „Firma”, „my”, „nasz” lub „All About Parenting”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje o użytkowniku za pośrednictwem naszych interfejsów internetowych (np. stron internetowych i aplikacji mobilnych), naszych aplikacji mobilnych na iOS i Android oraz wszelkich innych witryn internetowych, które są własnością lub są obsługiwane przez All About Parenting i są przez nas kontrolowane, w tym wszelkie treści, funkcje i usługi (dalej „Usługi”) oferowane za pośrednictwem którejkolwiek z powyższych usług (łącznie określane jako „Witryna Internetowa”). Należy uważnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, aby zrozumieć, co robimy. Jeśli jakikolwiek aspekt naszej Informacji o ochronie prywatności jest niejasny, prosimy o kontakt pod adresem data@AllAboutParenting.com. Korzystanie z naszej Witryny Internetowej podlega również naszym Warunkom. Terminy używane, ale niezdefiniowane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, można znaleźć w naszych Warunkach. All About Parenting, Inc. jest spółką z siedzibą pod adresem 188 Grand Street, Unit #150, New York, NY 10013. Dla użytkowników mieszkających lub znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) All About Parenting jest administratorem danych w zakresie wszystkich Danych Osobowych (zdefiniowanych poniżej) zebranych za pośrednictwem Witryny Internetowej oraz niektórych Danych Osobowych zebranych od stron trzecich, jak określono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.


Jakie informacje obejmuje niniejsza Informacja o ochronie prywatności


Niniejsza Informacja o ochronie prywatności obejmuje informacje, które zbieramy od użytkowników za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej. Z niektórych funkcji naszej Witryny Internetowej można korzystać bez ujawniania jakichkolwiek Danych Osobowych, ale w przypadku funkcji lub Usług związanych z treściami i kursami udostępnianymi w naszej Witrynie Internetowej zarejestrowanym uczestnikom (dalej „Oferty Treści”) wymagane jest podanie Danych Osobowych. Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji i korzyści na naszej Witrynie Internetowej, może być konieczne przesłanie „Danych Osobowych” lub możemy gromadzić „Dane Osobowe” (tj. informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika i które mogą być również określane jako „informacje osobowe”). Dane Osobowe mogą obejmować między innymi takie informacje, jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, miasto, województwo, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP i identyfikator urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności Danych Osobowych, które przesyła do All About Parenting. Niedokładne informacje mogą mieć wpływ na możliwość korzystania przez użytkownika z Witryny Internetowej, informacje otrzymywane podczas korzystania z Witryny Internetowej oraz naszą możliwość skontaktowania się z użytkownikiem. Na przykład adres e-mail użytkownika powinien być aktualny, ponieważ jest to jeden z podstawowych sposobów komunikowania się z użytkownikiem.


Na co użytkownik wyraża zgodę, korzystając z naszej strony


Uważamy, że podstawy prawne wykorzystywania informacji osobowych określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności są następujące:

 • wykorzystanie przez nas informacji osobowych Użytkownika jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem (na przykład w celu zachowania zgodności z Warunkami naszej Witryny Internetowej, które użytkownik akceptuje, przeglądając naszą witrynę i/lub w celu przestrzegania naszej umowy o świadczenie usług na rzecz użytkownika lub innej organizacji, która może zapewniać użytkownikowi dostęp do naszych Usług); lub wykorzystanie przez nas informacji osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; lub
 • wykorzystanie informacji osobowych użytkownika jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów innych osób. Naszymi uzasadnionymi interesami są:
 • prowadzenie, rozwijanie i rozbudowywanie naszej działalności;
 • obsługiwanie naszej Witryny Internetowej i świadczenie naszych Usług;
 • prowadzenie badań i analiz;
 • rozwijanie marketingu i biznesu; oraz
 • do wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.

 • zgoda, aby wysyłać użytkownikowi określone wiadomości lub jeśli użytkownik przekaże nam określone informacje, lub gdy lokalne prawo wymaga uzyskania zgody.


To, która podstawa prawna ma zastosowanie do konkretnego działania, będzie zależeć od rodzaju wykorzystywanych informacji osobowych i kontekstu, w jakim są one wykorzystywane. Możemy przetwarzać informacje osobowe użytkownika w niektórych przypadkach w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika (którą może wycofać w dowolnym momencie, jak opisano poniżej). Jeśli polegamy na zgodzie użytkownika na wykorzystanie jego danych osobowych w określony sposób, ale później użytkownik zmieni zdanie, użytkownik może wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody może mieć wpływ na możliwość świadczenia przez nas niektórych Usług na rzecz użytkownika.


Jakie dane gromadzimy


Gromadzimy następujące rodzaje informacji o użytkownikach za pośrednictwem Witryny Internetowej i naszych Formularzy Kontaktowych: imię i nazwisko, data urodzenia, stan rodzinny, ulica, miasto, województwo, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP i urządzenie identyfikator.


 1. Informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej Witryny Internetowej. Kiedy użytkownicy odwiedzają naszą Witrynę Internetową, możemy śledzić, gromadzić i łączyć informacje wskazujące między innymi, które strony naszej Witryny Internetowej były odwiedzane, kolejność, w jakiej były odwiedzane, kiedy były odwiedzane i które hiperłącza zostały kliknięte. Gromadzimy również informacje z adresów URL, z których użytkownik łączy się z naszą Witryną Internetową. Zbieranie takich informacji może wiązać się z rejestrowaniem adresu IP, systemu operacyjnego oraz oprogramowania przeglądarki, z którego korzysta każdy użytkownik Witryny Internetowej. Na podstawie adresu IP możemy być w stanie określić dostawcę usług internetowych użytkownika oraz lokalizację geograficzną punktu połączenia. Możemy również używać plików cookie i sygnałów nawigacyjnych, gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę Internetową. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych znajduje się w naszej Polityce plików cookie.
 2. Dane Osobowe przekazane bezpośrednio przez użytkownika lub za pośrednictwem osób trzecich. Gromadzimy Dane Osobowe, które przekazuje nam użytkownik, rejestrując się na webinarium („webinarium” to wydarzenie online na temat rodzicielstwa, prowadzone przez certyfikowanego trenera All About Parenting, na żywo lub z nagrania), kupując produkty, wypełniając ankietę, rejestrując się, aby otrzymywać aktualizacje e-mailem i/lub wysyłać nam wiadomości. Możemy wykorzystywać podane przez użytkownika Dane Osobowe, aby odpowiadać na pytania użytkownika, przesyłać użytkownikowi aktualizacje dotyczące naszych Wydarzeń („Wydarzenia” to bezpłatne webinarium online lub offline, na żywo lub nagrane, prowadzone przez certyfikowanego trenera All About Parenting) oraz wysyłać wiadomości e-mail.
  • Aktualizacje. All About Parenting może oferować możliwość otrzymywania aktualizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby subskrybować tę Usługę, użytkownik może zostać poproszony o podanie nam Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • Udział w naszych Wydarzeniach. All About Parenting oferuje użytkownikom możliwość udziału w Wydarzeniach na Żywo („Wydarzenia na żywo” to webinaria prowadzone na żywo online lub bezpośrednio lub warsztaty prowadzone przez naszych certyfikowanych trenerów) na Witrynie Internetowej lub za jej pośrednictwem. Jeśli użytkownik chce wziąć udział w Wydarzeniu na Żywo, zostanie poproszony o wypełnienie quizu i podanie nam pewnych informacji niezbędnych do zarejestrowania się w jednym lub kilku Wydarzeniach. Informacje te mogą obejmować między innymi imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika.
  • Komunikacja z All About Parenting. Możemy otrzymywać Dane Osobowe, gdy użytkownik wysyła nam wiadomość lub kontaktuje się z nami w inny sposób.
  • Witryny zewnętrzne. Możemy otrzymywać Dane Osobowe, gdy użytkownik uzyskuje dostęp lub loguje się do witryny zewnętrznej, np. Facebooka, z naszej Witryny Internetowej. Może to obejmować tekst i/lub obrazy Danych Osobowych użytkownika dostępne w witrynie zewnętrznej.
  • Przetwarzanie płatności stron trzecich. All About Parenting zapewnia możliwość płacenia za nasz Program przy użyciu karty kredytowej lub innych metod za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług przetwarzania płatności. Informujemy, że All About Parenting gromadzi i przetwarza dane finansowe użytkowników.


Jak wykorzystujemy informacje

 1. Informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej Witryny Internetowej. Wykorzystujemy informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny Internetowej w celu tworzenia bardziej użytecznych Usług o wyższej jakości, przeprowadzając analizy statystyczne wspólnych cech i zachowań naszych użytkowników oraz mierząc dane demograficzne i zainteresowania dotyczące określonych obszarów naszej Witryny Internetowej. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług i Witryny Internetowej.
 2. Dane Osobowe przekazane bezpośrednio przez użytkownika lub za pośrednictwem osób trzecich. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności lub wyraźnie uzgodnionych przez użytkownika, All About Parenting nie ujawnia żadnych Danych Osobowych użytkownika. Oprócz innych zastosowań określonych w niniejszej Polityce prywatności możemy ujawniać i wykorzystywać Dane Osobowe w inny sposób, jak opisano poniżej.
  • Udostępnianie Witryny Internetowej i naszych Usług. Używamy Danych Osobowych, które nam przekazuje użytkownik, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do Witryny Internetowej i korzystanie z niej oraz w celu dostarczania wszelkich informacji, produktów lub usług, o które nas prosi użytkownik.
  • Wsparcie techniczne i bezpieczeństwo. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe w celu zapewnienia użytkownikowi wsparcia technicznego, jeśli jest to wymagane, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług i Witryny Internetowej.
  • Aktualizacje. Wykorzystujemy Dane Osobowe zebrane podczas rejestracji na jedno z naszych Wydarzeń, aby wysyłać użytkownikowi wiadomości w związku z Wydarzeniem, na które się zarejestrował lub z nadchodzącymi Wydarzeniami. Możemy również archiwizować te informacje i/lub wykorzystywać je do przyszłej komunikacji z użytkownikiem, jeśli jesteśmy do tego prawnie upoważnieni.
  • Udział w naszych Wydarzeniach na Żywo. Używamy Danych Osobowych, które zbieramy od użytkownika, gdy uczestniczy w Wydarzeniu na Żywo za pośrednictwem Witryny Internetowej, do celów przetwarzania, w tym między innymi do śledzenia obecności, postępów i ukończenia Wydarzenia. Możemy również archiwizować te informacje i/lub wykorzystywać je do przyszłej komunikacji z użytkownikiem, jeśli jesteśmy do tego prawnie upoważnieni.
  • Wiadomości dla lub od All About Parenting. Kiedy użytkownik wysyła nam wiadomość lub kontaktuje się z nami w inny sposób, możemy wykorzystać podane przez użytkownika informacje, aby odpowiedzieć na jego wiadomość i/lub zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również archiwizować te informacje i/lub wykorzystywać je do przyszłej komunikacji z użytkownikiem jeśli jesteśmy do tego prawnie upoważnieni. Gdy wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, możemy śledzić sposób, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z tymi wiadomościami (np. kiedy otwiera wiadomość e-mail lub klika łącze w wiadomości e-mail). Używamy tych informacji w celu optymalizacji i lepszego dostosowania naszych wiadomości do użytkownika.


Linki zewnętrzne

Dla wygody użytkownika możemy udostępniać linki do witryn obsługiwanych przez organizacje inne niż All About Parenting („Witryny Zewnętrzne”), które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Nie ujawniamy Danych Osobowych tym Witrynom Zewnętrznym, chyba że mamy ku temu podstawę prawną. Nie popieramy praktyk dotyczących prywatności tych Witryn Zewnętrznych ani ich nie popieramy. Jeśli użytkownik zdecyduje się kliknąć link do jednej z tych Witryn Zewnętrznych, użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności opublikowaną na drugiej stronie, aby zrozumieć, w jaki sposób ta Witryna Zewnętrzna gromadzi i wykorzystuje Dane Osobowe użytkownika.


Przechowywanie Danych Osobowych


Maksymalny czas, przez jaki będziemy przechowywać określone kategorie danych, wynosi do pięciu (5) lat do celów kontroli skarbowej lub przez czas, w którym użytkownik aktywnie korzysta z produktów lub usług edukacyjnych oferowanych przez All About Parenting Inc. i jej spółek zależnych, które nie mogą być dostarczone bez wspomnianych danych osobowych. W dowolnym momencie w tym czasie użytkownik może skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych, wysyłając prośbę e-mailem na adres data@allaboutparenting.com, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi ochrony danych.


Poufność i bezpieczeństwo Danych Osobowych


Będziemy stosować standardowe w branży fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby Dane Osobowe użytkownika były poufne i bezpieczne, i nie będziemy udostępniać ich stronom trzecim, chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej lub takie ujawnienie jest konieczne w szczególnych przypadkach, takie jak fizyczne zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponieważ Internet nie jest w 100% bezpiecznym środowiskiem, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych i istnieje pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba trzecia może znaleźć sposób na obejście naszych systemów bezpieczeństwa lub że transmisja informacji użytkownika przez Internet zostanie przechwycona. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona bezpieczeństwa swoich danych logowania. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail zazwyczaj nie są szyfrowane i nie należy ich uważać za bezpieczne.


Aktualizowanie lub usuwanie danych osobowych użytkownika


Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do Danych Osobowych. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych i potwierdzić, że są one poprawne i aktualne, wybrać, czy chce otrzymywać od nas materiały lub aktualizacje, a także zażądać usunięcia lub dostarczenia kopii swoich danych osobowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące praw użytkownika lub aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, można również skontaktować się z nami pod adresem data@AllAboutParenting.com lub napisać do nas na adres: 188 Grand Street, Unit #150, New York, NY 10013. Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy:


 • zapewnili dostęp do wszelkich danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika;
 • uniemożliwili przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego;
 • zaktualizowali wszelkie Dane Osobowe, które są nieaktualne lub nieprawidłowe;
 • usunęli wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na temat użytkownika;
 • ograniczyli sposób, w jaki przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika;
 • przekazali Dane Osobowe użytkownika zewnętrznemu dostawcy usług; lub
 • dostarczyli użytkownikowi kopię wszelkich Danych Osobowych, które posiadamy na temat użytkownika.


W miarę możliwości staramy się niezwłocznie odpowiadać na każde żądanie i udzielać odpowiedzi w terminie określonym przez obowiązujące prawo. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy jednak pamiętać, że podczas usuwania Danych Osobowych w naszych bazach danych, dziennikach dostępu i innych rejestrach mogą pozostać informacje szczątkowe, które mogą zawierać Dane Osobowe lub nie zawierać Danych Osobowych. Należy również pamiętać, że niektóre Dane Osobowe mogą nie podlegać takim żądaniom w pewnych okolicznościach, co może obejmować konieczność zachowania Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Gdy użytkownik wysyła nam wiadomość e-mail z prośbą, możemy poprosić użytkownika o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości użytkownika.

Zbieramy pliki cookies, aby analizować ruch na stronie i jej wydajność oraz zapewnić jak najlepszą spersonalizowaną obsługę użytkownika online. Pliki cookies nie służą nam do zbierania danych osobowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies.